Brandblussysteem 


Indien gewenst of zoals steeds vaker door de brandweer wordt geëist kunnen wij de afzuiginstallatie voorzien van een brandblussysteem.

Frituren, braadpannen, filters, afzuigkappen en afzuigkanalen vormen belangrijke brandrisico's door de hoge temperatuur van de olieproducten waarmee wordt gewerkt. Een eventuele brand in een frituur kan zich via de afzuigkap snel verspreiden naar andere kooktoestellen en ruimtes en zo in korte tijd een gehele keuken, restaurant, hotel of schip in lichterlaaie zetten. Keukens zijn vaak te vinden in de kelder of op de begane grond, en een eventueel vuur kan dus snel overslaan.

Blussen met draagbare blusapparatuur is vaak geen optie. Naast het gegeven dat de aanwezige personen zich snel uit de voeten zullen maken of willen maken, blijkt het blussen van de moeilijk te blussen en niet te bereiken apparatuur en afzuigkappen bijna onmogelijk. Om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt, zal toch direct moeten worden aangevangen met het blussen van de beginnende brand. Hiervoor is dus een volautomatisch systeem nodig.

Detectie en blussing geschiedt volledig automatisch, typisch binnen 1-2 minuten na ontstaan van de brand. Blussing geschiedt binnen enkele seconden naar activering. De blusinstallaties zijn tevens uitgevoerd met een handbediening waardoor het keukenpersoneel zelfs nog eerder kan ingrijpen.

Deze installaties wordt compleet gebruiksklaar opgeleverd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Hierbij hoort een ingebruikname rapport, gebruiksaanwijzing voor de eindgebruiker in de lokale taal en een korte instructie voor het keukenpersoneel, te geven op de dag van ingebruikname. De dag van ingebruikname valt in principe samen met de dag van installeren.

 
Toepassing van het brandblussysteem

Onze systemen zijn aanbevolen en geschikt voor alle voorkomende apparatuur in grootkeukens. Het brandblus systeem is vooral aanbevolen wanneer :
-  wachten met brandbestrijding grote materiële gevolgen heeft
-  gevaarlijke plaatsen moeilijk bereikt kunnen worden met draagbare blussers
-  de keukens zich op plaatsen bevinden waar een brand snel over kan slaan naar andere ruimtes
-  het personeel weinig ervaring heeft met brandbestrijding


Goedkeuring
Het brandblussysteem wordt door het wereldwijd opererende Underwriters Laboratories (UL-300) en het Duitse keuringsinstituut VdS (Verband der Sachversicherer) erkend en voldoet aan de norm voor chemische brandblussystemen NFPA 17A van de National Fire Protection Association. Verdere goedkeuren zijn verkregen van NVBB, Germanischer Lloyd, Det Norkse Veritas voor Solas II-2 en American Bureau of Shipping. Daarnaast willen wij u graag wijzen op de voordelen door de grote bekendheid van onze installatie bij nagenoeg alle verzekeringen en brandweer afdelingen in Nederland.